top of page
מאמרים מעולם ההתמקדות

אנו צריכים לחשוב אחרת על הגוף -

יוג'ין ג'נדלין

אני רוצה לדבר על הצעד הבא, המתפתח עכשיו לאיטו. הצעד הבא קשור לגוף. אנו רוחשים כבר כבוד רב, חדש, לגוף. אנו שמים לב אליו כשאנו עושים דיאטה....

הקשבה למורכבות המורגשת

בכל רגע של חיים אנושיים קיימת מורכבות עצומה, שאינה גלויה עדיין והיא זמינה לנו בהתחלה רק כאיכות תחושתית לא ברורה. לכן כשאנו נכנסים לאיכות התחושתית....

מה היא התמקדות -

אן ויזר קורנל

קיימות שלוש תכונות, או מאפיינים מרכזיים, המבדילים בין התמקדות לכל גישה אחרת של מודעות פנימית וצמיחה אישית. המאפיין הראשון הוא משהו הקרוי "תחושה מורגשת"...

Focusing is...
the murky edg

bottom of page