top of page

קורס אונליין
התמקדות ומיניות


קורס התמקדות ומיניות, נועד למטפלים ולממקדים המעוניינים ללמוד החזקה של נושאים הקשורים בטיפול מיני בקליניקה.
את המודולה פיתחתי אחרי 15 שנים של חקירת החיבור בין התמקדות וטיפול מיני, העמקה בהבנת השדה המיני, והבנת האופן בו התמקדות יכולה ליצור בו שינוי.


במפגשים נעבוד עם :
המעצורים הייחודיים לשדה המיני והאופן בו הם באים לידי ביטוי בתהליך
אג'נדות בעבודה עם תהליכי מיניות
שלוש האדוות של התשוקה המינית
גוונים של פוסט-טראומה מינית והאופן בו הם פוגשים את ההתמקדות
הכוחות הפועלים בשדה הטיפול המיני
עבודה עם ביקורת
ציר הזמן המיני
הקשבה לאברי המין
חשיפה מול הסתרה
מתח מיני בקליניקה
ועוד


בנוסף, נתמקד ונעמיק אל המיניות של עצמנו כחלק מתהליך הלמידה וההחזקה של הנושאים אותם נפגוש.

המודולה תתקיים בזום
ימי ג'
17:00-20:30
12/3/24 - 28/5/24
עלות 2800 ש"ח

Almond Blossom

 

 

 עבור רובנו ההתמקדות היא שיטה חדשה.

האופן בו היא מתיחסת למשהו שמרגיש מעורפל, מופנם, מהסס ולא נתמך  - הוא ייחודי.

 

התמקדות מביאה לשינוי עמוק, כזה שג'נדלין קורא לו Carrying
Forward והיא שווה את האכפתיות, הזמן והקשב, על מנת 

לעצור ולעשות זאת נכון.

 

הרישום מותנה בשיחה היכרות טלפונית

ותשלום מקדמה ע"ס 500 ש"ח  

מוזמנים ליצור קשר: 052-6000909

 

bottom of page