top of page
Search
  • קטי קמחי

שלוש האדוות של הטיפול המיני
מטופלים מגיעים אל עבודת חקר וטיפול במיניות לא מסקרנות אלא, מחוויה של קצה: זהו המפלט האחרון אחרי תקופה ארוכה בה הם מבינים שההתמודדות לבד אינה מקדמת.

הם מגיעים עייפים וחסרי אונים, מובסים ומלאים בביקורת עצמית ואשמה.

עבור רובם, הגעה לתהליך היא לא נקודת חוזקה אלא תעודת עניות לחוסר היכולת שלהם לפתור או לשנות את המצב.

יחד עם המטופל, מגיעים אל הקליניקה חבורה קולנית של חלקים פנימיים: ייאוש, תקווה, היסטוריה של התנסויות שונות, טראומות, מערכות יחסים, דימוי גוף ואשמה. כולם נכנסים יחד, ובתוך גוף אחד, נשענים על הכורסה ותוהים מאיפה להתחיל.


זו חוויה מורכבת להיות ה'מטפלת' אל מול כל אלה, להתמקם בתוך הייצוג של התקווה, הריפוי או השינוי, להיות מי שמכילה או מקשיבה כפי שמעולם לא הקשיבו, לתמוך אבל לא לפלוש, להחזיק אבל גם לאפשר.

עבודה התמקדותית עם נושאים מיניים היא כמו כל התמקדות אחרת: הקשבה לסיפור, עבודה עם תחושה מורגשת גופנית, הקשבת עומק סקרנית ואמפטית אבל, כל ההבדל בין התמקדות ובין התמקדות עם מיניות היא היכולת לשהות בנוכחות רחבה עם הכוחות הפועלים בשדה המיניות. לדעת לעבוד עם השומרים המסויימים שהשדה הזה מנכיח, עם חוויה של הצפה, טראומה, רגישות גבוהה לחשיפה, ועבודה עם מתח מיני בקלניקה או תחושה מורגשת באברי המין.


היכולת להיות בנוכחות רחבה ובהישענות אחורה עם הנושאים הללו תלויה בשלושה דברים:

מידת העבודה האישית שעשינו עם המיניות של עצמנו

ניסיון בעבודה עם הכוחות הפועלים בשדה המיניות

והדרכה (סופרוויז'ן)


לרוב, במפגש הראשון, אחרי הקשבה לחוויה הרגשית, לסיפור ולסיבה בשלה דווקא עכשיו מתחיל תהליך מלווה, אנחנו מדברים על שלושת המעגלים של הטיפול המיני שהם בעצם ניסיון ליצור סדר ולהשקיט את החבורה שהגיעה.

אני אוהבת לחלק את העבודה עם מיניות לשלוש אדוות כשהאדווה הראשונה הוא המינית שלי עם עצמי:

עבודה על מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי, טראומות, חינוך, ומשפחה. זו האדווה בה ננכיח את הקונסטלציה ממנה אני מגיעה והחוויות שיצרו את הפרסונה המינית שאני. באדווה הראשונה יושב הסיפור שרוצה להיות מסופר, ולמרות שלרוב הוא מתבטא במיניות הזוגית, הוא מחובר לנושאים עמוקים ומפותלים בתוכנו.


האדווה השניה היא יחסי מין או סקס והיא למעשה מכיל את הסיפור של המעגל הראשון יחד עם השאלה: איך כל זה פוגש מיניות של אדם אחר.

בשלבים הללו אנחנו מדברים על יחסי מין, על תפקוד, משיכה או תסכול, על סגירות ואשמה, על נטיה מינית ובעיקר, על תקשורת.


המעגל, או האדווה השלישית הוא מיניות בעולם.

המהויות של האדווה הזו מגיעות משני המעגלים הראשונים אבל היא יכולה לבוא לידי ביטוי גם בפני עצמה כשעניינה הוא מיניות ככוח חיים. האדווה השלישית תוהה לגבי שמחה, תשוקה, היכולת לבוא לידי ביטוי בעולם הזה ממקום חי, יוצר ומקורקע.

המעגל השלישי יכול להיות התוצאה של כל מה שנפגוש במעגלים הראשונים ולפעמים הסיבה להם.


כמובן, שאין דרך להפריד בין האדוות הללו, ואולי, לא נכון לתאר אותם כאדוות אלא כמעגלים משיקים אבל, היתרון במיון הזה מאפשר למטופל להבין מאיפה נכון להתחיל ומה התמונה הרחבה.

148 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page